Acció Clau 1: Projectes de mobilitat per motius d’aprenentatge dins l’àmbit de la joventut

 –        Els intercanvis juvenils permeten a joves de almenys dos països, reunir-se entorn de diferents activitats com tallers, debats i activitats a l’aire lliure, amb l’objectiu de desenvolupar competències i promoure valors com la solidaritat, la diversitat i la consciència europea, a traves de l’aprenentatge entre iguals.

–        Mitjançant la Mobilitat de treballadors de la joventut, es pretén contribuir al seu desenvolupament professional, ajudant-los a crear una comunitat que generi bones pràctiques, i així afavorir la qualitat dels projectes.

–        Els Projectes de Participació de la Joventut agrupen activitats impulsades per organitzacions i grups informals de joves, i fomenten la participació dels joves en la vida democràtica d’Europa a nivell local, regional, nacional i europeu.

–        Discover EU oferirà als joves de 18 anys la oportunitat de viatjar en tren per Europa, amb l’objectiu de fomentar el sentit de pertinença a la UE i descobrir la seva diversitat cultural. Data prevista: octubre 2021.

Aquests projectes són gestionats per les agències nacionals de cada país.

Terminis

 

RONDES Termini de presentació de sol·licituds Projectes que comencen entre:
R1 11 de maig L’1 d’agost i el 31 de desembre de 2021
R2 5 d’octubre L’1 de gener i el 31 de maig de 2022

 

Acreditacions Erasmus +

Una de les novetats destacables respecte a l’Acció Clau 1 és la possibilitat de presentar projectes mitjançant un procediment d’acreditació. Pensat per a organitzacions amb experiència prèvia i que vagin a desenvolupar projectes, en l’àmbit de la joventut, al llarg de el període de temps que abasta el programa (2021-2027), se’ls ofereix la possibilitat de presentar un projecte marc en el qual es defineixin els objectius a llarg termini i les activitats a realitzar. Un cop aprovat i concedida l’acreditació, els permetrà presentar les sol·licituds de subvenció de forma simplificada.

La sol·licitud d’acreditació es podrà presentar al llarg de tot l’any. Per presentar la sol·licitud de subvenció per a la realització dels projectes, una vegada concedida l’acreditació, s’estableix la següent data límit: 11 de maig de 2021.

Les organitzacions que obtinguin l’acreditació després de la data límit de la sol·licitud (11 de maig de 2021) disposaran d’una segona ronda, amb data límit el 5 d’octubre de 2021.

 

ACCIÓ CLAU 2: Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques

Associacions per a la Cooperació

  • Les Associacions de Cooperació permeten a les organitzacions augmentar la qualitat i rellevància de les seves activitats, enfortir les seves xarxes de socis, i incrementar la seva capacitat per actuar de manera conjunta a nivell internacional.

Terminis

Ronda Termini per a presentar les sol·licituds Projectes que comencen entre:
R1 20 de maig L’1 de novembre de 2021 i 28 de febrer de 2022
  • Les Associacions a Petita Escalaestan dissenyades per ampliar l’accés a Erasmus + als actors que operen a petita escala i a les persones a les que és més difícil arribar en els diferents sectors. Els projectes estan enfocats a les organitzacions de base (de caràcter social, properes a la comunitat) i a entitats nouvingudes al programa.

Terminis

Rondes Termini de presentació de sol·licituds Projectes que comencen entre:
R1 20 de maig L’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022
R2 3 de novembre L’1 de març i el 31 de maig de 2022

Els projectes d’Associacions per a la Cooperació són gestionats per les agències nacionals de cada país.

Accions gestionades per l’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA):

  • Els projectes d’Associacions de Cooperació sol·licitats per ONG europees. Tindran com a data límit el 20 de maig de 2021.
  • Associacions per a la Innovació
  • Desenvolupament de Capacitats en l’àmbit de la joventut: Els projectes de Desenvolupament de Capacitats busquen potenciar la cooperació internacional i el diàleg polític en l’àmbit de la joventut, com a motor de desenvolupament socioeconòmic i sostenible de les organitzacions i dels joves.

Data límit per a presenta una sol·licitud durant l’any 2021: 1 de juliol de 2021.

ACCIÓ CLAU 3: Suport a la reforma de polítiques

L’Acció clau 3 dóna suport a la cooperació en el marc de la política a nivell europeu, contribuint al desenvolupament de noves polítiques i a la modernització en l’àmbit de la joventut. L’acció Joventut Europea Unida està dirigida a les organitzacions de la joventut a nivell de base que vulguin establir aliances més enllà de les seves fronteres i afegir una dimensió europea a les seves activitats.

Els projectes són gestionats de forma centralitzada per l’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura.

Data límit per a presenta una sol·licitud durant l’any 2021: 24 de juny de 2021.