El Consell de Ministres va aprovar el Pla de Garantia Juvenil Plus 2021-2027 de feina digna per persones joves que servirà de referència per les entitats vinculades al Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el mateix període. Aquest Pla permetrà que la Unió Europea alliberi fons del FSE+ adreçats a l’ocupació juvenil.

El Pla de Garantia Juvenil Plus s’inscriu en una inversió global, el Pla Estratègic Joventut Avança, que, amb una dotació històrica de 4.940 milions d’euros, agrupa el conjunt d’accions per l’ocupació juvenil.

El Pla permetrà agilitar i facilitar una atenció preferent a les persones joves. Recull un compromís per a què, en un termini màxim de quatre mesos, les persones joves rebin una oferta de formació o de feina que compti amb un seguiment especial.

El Pla permetrà lluitar contra la discriminació de les persones LGTBI i posarà en marxa un programa pilot d’inserció sociolaboral per a elles.

Identificarà oportunitats d’ocupació i proveirà de formació específica als joves en sectors com el digital, l’economia circular, les energies renovables, la transició ecològica i l’economia blava.

Se fomentarà la igualtat, la conciliació i la coresponsabilitat tot combatent els estereotips de gènere i adaptant la formació a les necessitats de les persones amb responsabilitats familiars.

Amb la regeneració d’espais rurals i urbans degradats, les persones joves podran tenir oportunitats laborals que permetin el relleu generacional, aturar la despoblació i donar solucions d’habitatge a persones vulnerables.

A través de programes d’ocupació i formació se facilitarà la primera experiència professional perquè les persones joves puguin accedir a una feina digna i adient amb els eu nivell de formació.

Trobaràs + INFO  al següent enllaç extern