L’atur registrat al juliol es redueix en 63.957 persones entre els menors de 30 anys i baixa un 20,27% en l’últim any

En finalitzar el mes de juliol, el nombre de joves entre 16 i 29 anys inscrits en les Oficines dels Serveis Públics d’Ocupació ha estat de 554.955, un 10,33% menys que el mes passat, la qual cosa representa una baixada de 63.957 aturats. D’altra banda, hi ha 141.130 aturats menys que al juliol de 2020, la qual cosa indica una baixada en els últims dotze mesos del 20,27%.

El pes dels menors de 30 anys, en el conjunt de l’atur registrat, ha baixat en l’últim any, passant del 18,45% al juliol de 2020 al 16,24% al juliol de 2021.

SEGONS EL SEXE

Major presència de dones en l’atur registrat. Per sexe la distribució al juliol és 53,3% dones i 46,7% homes.

Al juliol l’atur va baixar més en el grup dels homes. En aquest col·lectiu ha baixat un 11,9%, arribant fins als 259.129, 34.853 aturats menys que el mes passat. Entre les dones la xifra baixa a les 295.826, 29.104 aturades menys que al juny, una disminució del 9,0%. En relació amb l’any anterior, s’ha registrat un descens de 72.152 persones entre els homes (-21,8%) i una baixada de 68.978 entre les dones (-18,9%).

SEGONS LES EDATS

Tres de cada cinc aturats joves registrats, tenen entre 25 i 29 anys. La composició segons edats és com segueix: un 12,3% són menors de 20 anys, un 35,0% té entre 20 i 24 anys i el 52,7% té entre 25 i 29 anys.

Al juliol l’atur descendeix en tots els grups d’edat. En el segment de 16 a 19 anys la xifra se situa en 68.337, 10.012 aturats menys i un 12,8% de baixada respecte al mes passat; entre els 20 a 24 anys el nombre de registres arriba a 194.074, una baixada del 12,2% i 26.914 aturats menys i entre els 25 a 29 anys baixa un 8,5%, arribant fins als 292.544 i 27.031 desocupats menys.

En els darrers dotze mesos l’atur va baixar en tots els grups d’edats i sexe. Els descensos d’atur anual més importants han estat entre els homes de 25 a 29 anys amb un 24,1% menys i en el grup dels homes de 20 a 24 anys amb un 21,3%. Va disminuir menys entre les dones de 16 a 19 anys un 12,7%.

EN COMUNITATS I PROVÍNCIES

Hi ha set comunitats amb percentatges de joves en l’atur registrat per sota de la mitjana estatal (16,2%). Les comunitats amb percentatges més alts són Navarra (18,7%), Balears (18,2%), Extremadura (18,2%) i Aragó (18,1%). A Galícia (11,0%), Catalunya (12,9%), Astúries (13,2%) i Cantàbria (14,7%) es donen les taxes més baixes. A Ceuta s’aconsegueix el 23,4% i el 21,8% a Melilla.

En l’últim mes l’atur registrat baixa en totes les comunitats, ha estat a Balears (-25,2%), Astúries (-18,4%), Catalunya (-18,0%), Aragó (-14,1%) i a Canàries (-13,8%) on més ha baixat.

Respecte a juliol de 2020, l’atur ha baixat en totes les comunitats. Va caure més a Balears (-45,0%), Catalunya (-32,2%), País Basc (-30,5%) i Galícia (-29,7%). Va baixar menys a Canàries (-6,2%), Comunitat de Madrid (-7,9%) i Castella i Lleó (-8,9%). A Ceuta baixa un 9,3% i a Melilla baixa un 33,8%.la baixa un 11,6%.