El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el bonus jove al lloguer, de 250 euros, per a persones d’entre 18 i 35 anys. El bo tindrà efectes retroactius des de l’1 de gener i té com a finalitat afavorir l’emancipació dels joves i facilitar el lloguer d’habitatges. La partida per al bonus jove del lloguer, de 200 milions d’euros, està contemplada en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de 2022. Aquestes són les claus i els requisits per a sol·licitar-ho:

Qui pot sol·licitar el bonus?

Poden accedir al bonus tots aquells ciutadans amb edats compreses entre els 18 i 35 anys. Un altre requisit serà que el seu salari no pot superar en tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), la qual cosa equival a uns 24.319 euros bruts en el 2022. Òbviament, els sol·licitants hauran d’acreditar que viuen en règim de lloguer i serà condició indispensable figurar en el contracte d’arrendament i estar empadronat en aquell domicili. No obstant això, per a no perjudicar la mobilitat laboral, es contempla la possibilitat de pujar aquest límit fins a quatre vegades l’IPREM (32.425,12 euros), quan el perceptor del bonus es mou entre províncies o d’una comunitat autònoma a una altra. Una altra limitació del bonus jove és la renda màxima de l’immoble llogat. Amb caràcter general serà de 600 euros, encara que les comunitats autònomes que ho desitgin podran pujar aquest límit a 900 euros, alguna cosa que és molt probable que passi a Balears.

Com s’aplicarà el bonus?

L’ajuda serà mensual i per un màxim de 250 euros. Es donarà per un termini màxim de dos anys. Es tracta d’una ajuda finalista, és a dir, els perceptors del bonus rebran un màxim de 250 euros mensuals que hauran de destinar obligatòriament a pagar la renda. En el cas dels pisos compartits, es donarà sempre que l’habitació arrendada costi menys de 300 euros i el màxim sempre són 250 euros.

Quan entrarà en vigor el bonus?

De moment no es coneixen terminis exactes. Encara que l’Executiu sí ha avançat que el bonus tindrà efectes retroactius des de l’1 de gener, per la qual cosa quan s’activin els processos i es concedeixi es rebran les ajudes endarrerides. Aquest dimarts s’ha aprovat el bonus en el Consell de Ministres i ara es tractarà en la conferència sectorial amb les autonomies per a acordar els criteris de repartiment.

Quan es podrà sol·licitar?

Encara que l’ajuda s’ha aprovat en Consell de Ministres encara queden tràmits pendents. Caldrà esperar que es completi el procés i en dos mesos com a màxim es podrien obrir les sol·licituds. La gestió final recaurà en les comunitats autònomes, podria ser principis d’abril quan s’obrin les sol·licituds.

És compatible amb altres ajudes?

Sí. En el cas de les famílies més vulnerables es podran sumar altres ajudes estatals o autonòmiques destinades al lloguer amb uns certs límits. En aquest sentit, en el Pla es recull la possibilitat d’establir una ajuda addicional de fins al 40% del lloguer descomptat el bo. És a dir, sobre un habitatge amb un lloguer de 600 euros, descomptat el bo de 250 euros podran oferir una altra ajuda per un màxim del 40% sobre els 350 euros restants, uns