El 23 de març el Ministeri de Cultura va aprovar el BONO CULTURAL JOVE

Què és? Un bo amb el qual els joves que compleixin 18 anys al llarg de 2022 disposaran de 400 euros per a l’adquisició i el gaudi de productes, serveis i activitats culturals.

El nou programa d’ajudes té com a finalitat revitalitzar i dinamitzar el sector cultural en Espanya, reduint l’impacte negatiu causat per la pandèmia, així com generar entre els joves l’hàbit de consum de productes culturals.

A què pot destinar-se? A entre tres sectors diferents, amb imports màxims per cadascun.

  • Arts en viu, patrimoni cultural i arts audiovisuals fins a un màxim de 200 euros per beneficiari.
  • Productes culturals en suport físic fins a un màxim de 100 euros: llibres; revistes, premsa, o altres publicacions periòdiques; videojocs, partitures musicals, discos, CD, DVD o Blu-ray.
  • Fins a 100 euros al consum digital o en línia: subscripcions i lloguers a plataformes musicals, de lectura o audiolectura, o audiovisuals, compra d’audiollibres, compra de llibres digitals

Com i quan es podrà sol·licitar? Tots els tràmits d’aquest bo es realitzaran a través d’una plataforma tecnològica específica que encara no ha estat llançada.

Com s’abonarà? En un únic pagament, en format de tarjeta prepagament virtual nominal, que estarà identificada amb un número i la identitat del beneficiari.

La norma preveu que el bo sigui compatible amb qualsevol altre subvenció, ajuda, ingrés o recurs provinent d’altres administracions publiques.