La Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat ha convocat les ajudes al lloguer 2023.

El 15 de novembre de 2023 s’obre el termini per sol·licitar les ajudes al lloguer. I finalitza el 15 de desembre de 2023.

L’ajuda al lloguer consisteix en un reemborsament del 50% de l’import mensual del lloguer,  destinat a cobrir el pagament de les mensualitats que vencen a partir de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2023.  L’ajuda màxima que es pot rebre és de 3.000€.

Requisits per poder ser beneficiari de l’ajuda

Si vols accedir a aquesta ajuda has de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o l’autorització d’estada o residència a Espanya
 • Ser titular d’un contracte de lloguer
 • La renda màxima del lloguer ha de ser com a màxim de 900€ al mes
 • El lloguer ha de ser la vivenda principal i permanent de la persona arrendatària durant tot el període per al qual s’atorga l’ajuda
 • Els teus ingressos anuals no poden superar els 24.318€ (es tindrà en compte a totes les persones que resideixin a l’habitatge per calcular el límit d’ingressos). Hi ha excepcions per famílies nombroses o persones amb discapacitat

Documentació necessària

En el moment de fer la sol·licitud has de disposar de la següent documentació, que hauràs d’adjuntar:

 • Documents d’identitat de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència
 • Contracte de lloguer complet, en vigor i signat per les parts
 • Certificat del registre de la propietat, que confirmi que no ets el propietari de l’habitatge
 • Certificat d’empadronament en l’habitatge pel que demanes l’ajuda
 • Comprovants del pagament de les quotes mensuals
 • Títol de família nombrosa o declaració del grau de discapacitat reconegut, si escau
 • Declaracions responsables (model facilitat a la convocatòria)

No oblidis que aquestes ajudes es convoquen en règim de concurrència no competitiva, el que significa que les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre de presentació i fins que s’esgoti el crèdit disponible.

Recorda que el mètode de presentació és preferentment telemàtic per la qual cosa hauràs de disposar de DNI electrònic, certificat digital o Cl@vePIN.

Pots trobar tota la informació detallada aquí.