Forma part de la presa de decisions per l’assignació de recursos públics

Un pressupost participatiu cerca la consulta i el diàleg entre la comunitat i les autoritats per tal de saber quines són les prioritats d’inversió en el municipi amb l’objectiu de dotar la població de serveis bàsics d’infraestructures i reduir les desigualtats socials.

Un pressupost participatiu és un procés d’intervenció directa, permanent, voluntària i universal mitjançant la qual la ciutadania, conjuntament amb les autoritats, deliberar i decideix l’assignació de recursos públics.

És un procés de consulta i diàleg entre la comunitat i les autoritats sobre quines són les prioritats d’inversió en el municipi.

La primera vegada que se dugueren a terme uns Pressupostos Participatius en el món va ser en 1988 a la ciutat de Porto Alegre (Brasil), una ciutat formada per un milió i mig d’habitants, ubicada en una regió metropolitana habitada pel triple de població. Aquestes mesures se començaren a impulsar amb l’ascens al poder del partit progressista Partido dos Trabalhadores per dotar la població de serveis bàsics d’infraestructures i reduir les desigualtats socials.

L’Ajuntament de Marratxí destina anualment 200.000€ a les propostes de caire municipal que surten de la ciutadania i de les associacions. És a dir, que beneficiïn el benestar de tota la ciutaadania.

Totes les persones que estiguin empadronades a Marratxí i siguin majors de 16 anys.

Com a persona jove resident a Marratxí podràs participar en qualsevol moment del procés ja sigui en sessions informatives, assemblees populars, fent propostes o elegint les propostes.

FASE 1: Fes la teva proposta ( MARÇ-ABRIL)

Se fan Tallers ciutadans per pensar, proposar i fer propostes ciutadanes per a la Millora del Municipi

FASE 2: Avaluació tècnica (ABRIL-SETEMBRE)

Totes les propostes són sotmeses a un procés d’avaluació tècnica i hauran de complir la normativa i garantir la seva viabilitat.

FASE 3: Defensa de les propostes (SETEMBRE)

Els ciutadans i les ciutadanes podran defensar les seves propostes. Ho podran fer als diferents espais que s’habiliten.

FASE 4: Vota les propostes (OCTUBRE)

S’inicia el procés de votació de les propostes finalistes.

L’Ajuntament habilita diferents espais de trobada perquè totes aquelles persones que tinguin propostes les puguin debatre i fer.

Les propostes poden fer-se a més de manera presencial en els punts d’atenció ciutadana i on-line a través d’aquest enllaç  

Les propostes han de ser d’interès general i de municipi, és a dir, que la majoria de veïns i veïnes del municipi se’n puguin beneficiar.

Si, sempre i quan:

  • No siguin de competència municipal.
  • No siguin executables dins un any.
  • No mantinguin la coherència amb els valors i plans municipals aprovats.
  • No siguin realitzables tècnicament, viables econòmicament i respectuoses amb el marc legal existent.
  • Facin referència a serveis o increment de personal municipal.

El termini de presentació de propostes s’estableix cada any, però sol ser aproximadament de dos mesos.

+ INFO