Emprèn una nova aventura a la teva vida

Per aquelles persones que decideixen sortir a un altre país per cercar una feina, trobaràs aquí una sèrie de consells i passes a seguir per aconseguir el teu objectiu professional.

La inscripció com a demandant d’ocupació és el pas previ per accedir a tots els serveis que ofereix el SOIB.

És gratuïta i voluntària, amb l’excepció de les persones perceptores de prestacions o subsidis per desocupació, per a les quals és un tràmit obligatori.

Com te pots inscriure per primera vegada?

Si estàs en situació d’atur, o bé estàs treballant però vols millorar de feina has de fer la inscripció a l’oficina d’ocupació que te correspon.

A Marratxí te correspon l’oficina SOIB Jordi Villalonga

Feta la inscripció com a demandant d’ocupació rebràs el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació, denominat DARDO.

Has de sol·licitar CITA PRÈVIA, al web o telefonant al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791.

Només cal que actualitzis les dades del teu perfil personal i professional, quan sigui necessari. Aquest tràmit es podrà fer de dues maneres:

Presencial CITA PRÈVIA, a través del web o telefonant al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791, presentant un document en vigor que t’identifiqui i, si és el cas, les noves titulacions obtingudes.

Per Internet TRÀMITS EN LÍNIA, te pots inscriure i actualitzar les teves dades personals i professionals, si és el cas.

Es podran inscriure per un període de tres mesos presentant el passaport o la targeta d’identitat d’estranger (TIE) en vigor.

Passats aquests tres mesos, és necessari tenir un número d’identificació d’estranger (NIE) per continuar inscrites.

Han de tenir un tipus d’autorització de residència o residència i treball per a la inscripció, un número d’identificació d’estranger (NIE) i un document que les identifiqui (Targeta d’Identificació d’Estranger (TIE) o passaport en vigor).
En cas que l’autorització administrativa estigui caducada, s’ha de presentar la sol·licitud de renovació, expedida entre els 60 dies naturals abans de la data d’expiració o en els 3 mesos posteriors.

Pots acudir a l’Oficina sectorial SOIB Jove Orientació

És un servei d’orientació amb professionals especialistes en realitzar itineraris personalitzats per a persones joves, que t’acompanyarà en el procés d’aconseguir:

Reprendre una formació reglada, o

Qualificar-te a través de la formació professional per a l’ocupació, o

Inserir-te laboralment

· Tenir entre 16 i 29 anys
· Estar inscrit o inscrita al SOIB
· Voler millorar el teu futur professional

A l’adreça electrònica soibjove@soib.caib.es

Mallorca

Oficina Sectorial d’Orientació de Santa Eulàlia. Tel.: 971176 038
Plaça de Santa Eulàlia, 7 baixos. 07001 Palma

Una vegada a la setmana es fa atenció a les oficines següents:

Oficina Alcúdia. Tel: 971 787 349
C/ Teodor Canet, 31. 07400 Port d’Alcúdia

Oficina Inca. Tel: 971 787 333
Av. des Raiguer, 99. 07300 Inca

Oficina Manacor. Tel: 971 787 338
C/ Menéndez Pelayo, 44 (cantonada amb l’avinguda Baix des Cos). 07500 Manacor

Oficina Felanitx. Tel : 971 177 897
C/ Sant Agustí, 13. 07200 Felanitx

Oficina Magaluf. Tel: 971 787 348
Camí de sa Porrassa, 6. 07182 Magaluf (Calvià)

+ INFO 

Aquestes feines van destinades a persones amb titulació professional o universitària, d’acord amb els requisits específics de cadascun dels programes. 

Els ciutadans de la Comunitat Europea tenen dret a treballar (és a dir, no necessiten permís per fer-ho) en qualsevol dels països membres, amb els mateixos drets que els ciutadans del país on es vol treballar i les mateixes condicions de contractació.

Aquest és un tipus de feina pública en l’àmbit internacional a la qual es pot accedir mitjançant una oposició.
La Unió Europea ofereix multitud d’oportunitats professionals per a totes aquelles persones que es troben en la recerca de feina pública de tipus internacional. 

La convocatòria oficial de les oposicions se publica al DOCE (Diari Oficial de les Comunitats Europees i es detalla:

 • els requisits i les condicions per poder-hi participar
 • número de places lliures, etc
 • i juntament amb la convocatòria s’inclou l’imprès de la candidatura.

També les oposicions s’anuncien a:

 • cada institució
 • a la premsa nacional de més difusió.

Les oposicions a totes les categories de funcionaris es desenvolupen en tres fases:

 • 1a Fase: realització d’una prova de preselecció.
 • 2a Fase: una prova escrita.
  En ocasions es fan coincidir les proves de preselecció i les proves escrites en una sola fase. Generalment les dues primeres fases tenen lloc en diferents ciutats dels estats membres per evitar els desplaçaments innumerables dels aspirants.
 • 3a Fase: una prova oral i s’acostuma a realitzar a la seu de la institució convocant, generalment Brussel·les o Luxemburg.

Els aspirants que hagin aprovat passen a formar part d’una llista de reserva i se’ls assigna un lloc de treball en la mesura que es van produint les vacants. La llista de vacants té una caducitat i normalment s’assegura un lloc de treball per als aspirants.

El currículum vitae europeu dóna informació sobre l’educació i l’experiència laboral d’una persona. El model de currículum està en diversos idiomes. 

Per cercar feina des de l’Estat espanyol existeix l’anomenada Xarxa Eures (European Employment Services). És una xarxa creada per la Comissió Europea l’any 1993. Està integrada per tots els serveis públics d’ocupació dels països de l’espai econòmic europeu. L’objectiu és fomentar l’intercanvi d’informació sobre els respectius mercats de treball.  

A Balears, la Xarxa Eures està ubicada al SOIB (enllaç amb el document Xarxa Eures)

En el cas de treballar en els països de la UE sàpigues que:- En principi, et pots quedar en un altre país de la Unió, per cercar-hi feina, durant un període suficient, que generalment els estats fixen en sis mesos. Si passat aquest temps demostres que continues cercant feina, no et poden obligar a deixar el país.
– També tens dret a inscriure’t en les oficines d’ocupació, que hauran d’oferir-te la mateixa ajuda que als demandants de feina del país.
– Tens dret a residir al país comunitari on treballes. Per períodes superiors a tres mesos, aquest dret et faculta per obtenir una targeta de resident comunitari.  

Són feines per a les quals no és imprescindible tenir cap titulació acadèmica o professional, encara que la formació i el nivell de l’idioma condiciona el tipus de feina. La majoria d’aquestes feines són remunerades.

És una de les formes més econòmiques per visitar un altre país i aprendre o millorar un idioma, conèixer una altra cultura i iniciar una aventura a l’estranger. Se tracta de viure amb una família amfitriona, tenir cura dels fills o filles i ajudar en les tasques domèstiques lleugeres a canvi d’una petita assignació setmanal. Malgrat les hores màximes de feina varien en funció de cada país, sol estar entre les 25 i les 35 hores setmanals, amb, almanco, un dia lliure a la setmana. Ser au pair no suposa una relació laboral amb la família, sinó que s’acullen a un tractat europeu i a les normes concretes de cada país

Normalment es fan entre juny i agost. Es garanteix tant l’allotjament com la manutenció. Les feines agrícoles se centren bàsicament en la collita de fruita i ajudar a les granges. En alguns països hi ha la possibilitat d’assistir a un curs on s’expliquen diferents tècniques.

Són feines que corresponen al sector serveis (recepcionista, cambrer, neteja…). Es treballa de deu a dotze hores sis dies a la setmana.

Com a monitor/a es pot treballar en empreses de vacances, càmpings i estacions d’esquí ensenyant diferents tècniques esportives (trek, esquí, vela) i idiomes o bé muntant activitats.
Cal tenir com a mínim 20 anys i experiència tant en el tracte amb joves com en l’especialitat que es vol ensenyar. Cal un certificat o document que acrediti l’experiència en cada especialitat. Et donen allotjament, la manutenció i l’assegurança d’accidents. Es treballa normalment durant un període de vuit setmanes, de maig a octubre.

Parcs temàtics, botigues, parcs nacionals, guies, etc.

Es poden fer un ampli ventall de feines de voluntariat. La major part no són remunerades.

COM POTS TROBAR FEINA I ON

Per trobar feina en un altre país, pots establir contacte amb les empreses que consideris interessants i enviar-hi directament el currículum i la carta de presentació. És molt recomanable que facis servir de model el currículum europeu (Curriculum Vitae Europass), que et permetrà presentar les capacitats i les qualificacions d’una manera senzilla i fàcilment comprensible a tot Europa

Link guia pdf

LA XARXA EURES- TEXT I PDF GUIA USUARI SOIB-EURES

TREBALLAR COM A AU PAIR- TEXT

És una xarxa de cooperació dels Serveis Europeus d’Ocupació que facilita la lliure circulació de persones treballadores en l’Espai Econòmic Europeu + Suïssa (EEE)

Informa-te’n a:
www.ec.europa.eu/eures
www.sepe.es/RedEures
o contacta amb eures@soib.caib.es

La lliure circulació de persones és una de les llibertats fonamentals inscrites en el Dret comunitari. Si vols treballar, estudiar, fer pràctiques, crear una empresa o senzillament residir en un altre país europeu, EURES t’ajudarà a prendre una decisió informada!.

Per conèixer totes les possibilitats és aconsellable que participis dels Tallers EURES. Si vols rebre informació dels serveis de la xarxa EURES dirigeix-te a la teva oficina SOIB Jordi Villalonga per informar-te sobre els recursos i eines de cerca d’ocupació a l’ EEE.

Hi ha oportunitats específiques per a joves a EEE: Drop’pin@eures promou i publica oportunitats per a la joventut europea (aprenentatges, períodes de pràctiques, programes de capacitació, cursos d’aprenentatge en línia, capacitació lingüística, suport a la mobilitat, coaching i mentoria, etc.)

Descarrega’t la Guia de l’Usuari EURES: Informació de recursos, tràmits, condicions de vida i treball, situació dels mercats laborals per països…

EURES fa un servei d’Intermediació amb les empreses i per això disposa d’accés a un sistema informàtic d’àmbit europeu que permet la difusió en temps real de les ofertes de feina per cercar treballadors a Europa

Podràs formar part de Processos de Selecció amb empreses i/o serveis d’ocupació de països de l’EEE, enviant el CV i carta de presentació al correu electrònic que s’estableixen a les bases de cada oferta.

També hi ha Processos de selecció EURES virtuals. Són processos de selecció en línia perquè puguis participar en processos de selecció sense necessitat de desplaçar-te.

Molt important! Hi ha Ajuts a la mobilitat. Tu primer Trabajo Eures i  Reactívate són ajuts econòmics per fer entrevistes o incorporació de feina, o per fer cursos d’idiomes a un altre país UE diferent del país de residència. Informa’t dels ajuts i dels requisits.

Tots els serveis EURES prestats per socis i membres d’EURES són gratuïts per als treballadors i empresaris, amb l’excepció dels serveis posteriors a la contractació per ambdós i els possibles serveis de suport als empresaris, informant de forma clara i precisa l’usuari i el Servei Públic d’Ocupació corresponent sobre qualsevol cost possible.

Anar-se d’au pair és una de les maneres més econòmiques per visitar un altre país i aprendre i millorar un idioma, conèixer una altra cultura i iniciar una aventura a l’estranger. Consisteix en anar a viure amb una família amfitriona, com un més de la família, i tenir cura dels fills i filles i ajudar en les tasques domèstiques lleugeres a canvi d’una petita assignació setmanal. Malgrat les hores de feina varien en funció de cada país, sol estar entre les 25 i les 35 hores setmanals, amb, al manco, un dia lliure a la setmana. Ser au pair no suposa una relació laboral amb la família, sinó que s’acullen a un tractat europeu i a les normes concretes de cada país. 

Segons el país de destinació, els requisits poden variar, però en general: 

 • Joves amb edats compreses entre els 18 i 30 anys.
 • Ser una persona oberta, flexible i preparada per adaptar-se a un nou país i a la seva cultura.
 • Amb coneixements mínims de l’idioma.
 • Experiència amb l’atenció dels infants.
 • Se pot valorar que tenguin permís de conduir i que no siguin persones fumadores.
 • És obligatori estar en possessió d’un certificat mèdic expedit en data no anterior als tres mesos que precedeixen a la seva col.locació com a au pair.
 • Segons el país, poden existir altres requisits. 

Els doblers mínim de butxaca a percebre com a au pair, setmanalment, serà d’uns 80€ a la setmana. Cada país preveu distintes assignacions.

Segons la normativa pròpia de cada país, pot ser obligatori viatjar com a au pair amb una assegurança mèdica. En aquests casos, és la família amfitriona l’encarregada de costejar les despeses.

Malgrat no és obligatori, és recomanable viatjar al país de destinació, a més de amb la targeta sanitària europea, amb una assegurança amb cobertura mèdica, d’accident, repatriació i de responsabilitat civil en cas de que no puguin ser cobertes per un òrgan de seguretat social o altre òrgan de govern públic del país d’acollida. 

La durada de la col.locació au pair no excedirà, inicialment, d’un any, i se pot perllongar fins a un màxim de dos anys.

Modalitats

 • Demi pair

Una modalitat d’au pair a mitja jornada, on la cura dels infants i l’ajuda en les tasques domèstiques no passa de les 20 hores a la setmana. Com a demi pair no reps remuneració o doblers de butxaca.

 • Au pair couple

La possibilitat de tenir l’experiència au pair en parelles, és a dir, quan dues persones volen viure amb la mateixa família, hi ha agències que ho gestionen. 

Hi ha dues possibilitats: contactar directament amb una família mitjançant plataformes i fòrums d’internet, o a través d’una agència especialitzada. 

En el primer cas trobaràs pàgines web que funcionen com a llocs de trobada entre la família i l’au pair. Això sí, en cas de problemes d’adaptació o de qualsevol altre tipus, no hi haurà cap intermediari que te pugui ajudar. 

Si prefereixes dirigir-te a una agència que gestioni serveis d’au pair, comprova que estigui registrada en la International Au Pair Association (IAPA), sempre és una garantia de que tot és legal. A Espanya, l’Associació Espanyola per al Programa d’Au Pair (AEPA) és l’entitat reconeguda a nivell nacional, si bé hi ha que tenir en compte que no totes les agències associades a l’AEPA ho són de la IAPA.

Aquestes entitats s’encarreguen d’aconseguir una familia adecuada i dels tràmits burocràtics, cascuna amb el seu propi programa i amb unes despeses de tramitació que poden variar. Malgrat la modalitat au pair està regulada per normativa del Consell d’europa, cada una de les agències intermedia i dona forma per escrit a les condicions de “feina” compartides entre la família i l’au pair, on s’especifiquen els drets i deures d’ambdues. 

IAPA- https://www.iapa.org/

La International Au Pair Association (IAPA) és l’associació comercial líder mundial per assistir les persones que volen anar d’au pair. Aglutina agències i empreses relacionades amb la gestió de serveis d’au pair. Se pot consultar a la web les més de 170 organitzacions membres actives en 45 països del món. https://www.iapa.org/our-members/

AEPA- https://www.agenciasaupairaepa.es/

L’Associació Espanyola per al Programa d’Au Pair. Constituida per promoure el programa au pair a Espanya, vetlla per unes normes i un codi de conducta a seguir per tots els membres associats. 

AICAP- Agència d’Intercanvis Culturals i Au Pair https://www.aicap.es/

carrer Sant Joaquim, 17 07003 Palma

Tel. 971 755124

AU PAIR MALLORCA SL- http://www.omssl.com/aupair/

Plaça Nova de la Ferreria, 5 baixos dreta 07002 Palma

871 706453

AU PAIR BOX- https://www.au-pair-box.com/html/span/vorteil.shtml

Plataforma on line on pots omplir l’imprès d’ofertes i demandes d’au pair. Té un xat i un fòrum on se poden intercanviar experiències.

AU PAIR WORLD- https://www.aupairworld.com/es

La base de dades de treball com a au pair més popular d’Internet. Registre gratuit d’au pair i famílies d’acollida. 

FIND AU PAIR- https://www.findaupair.com/

Un lloc per trobar les persones au pair i les famílies d’acollida més adients en tot el món. Ofereix un fòrum de debat, informació sobre visats i resposta a les preguntes més freqüents. 

QUINA DOCUMENTACIÓ I QUINS TRÀMITS HAS DE FER

Les condicions per a poder treballar a l’estranger són diferents si vas a un país comunitari o a un país no comunitari i segons la durada de l’estada. D’una altra banda, hauràs de comprovar si el teu lloc de destinació té signat un conveni amb la Seguretat Social espanyola que cobreixi l’assistència mèdica en cas de necessitar-la o si és necessari que contractis una assegurança privada de salut.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les condicions per poder treballar a l’estranger són diferents si se tracta d’un país comunitari o un país no comunitari.

En el cas d’un país comunitari, normalment, per a estades llargues:

 • el DNI o el passaport te permet entrar i moure’t lliurement durant un període de 3 mesos
 • estàs exempt de les obligacions de visat, passaport i controls sanitaris a l’arribar a un país de la Unió Europea
 • no necessites cap permís de treball
 • tan bon punt trobis una feina, i com a màxim tres mesos després de l’arribada, hauràs de sol·licitar la targeta de residència que tindrà una validesa de 5 anys i és renovable
 • t’has d’inscriure a l’oficina de la policia local de la població on estiguis residint   

En el cas d’un país no comunitari normalment, per a estades llargues, necessitaràs:

 • passaport i visat
 • inscriure’t a l’oficina consular més propera
 • sol·licitar el permís de residència i de treball
 • si l’estada és superior a tres o sis mesos, hauràs de presentar un document que acrediti que disposes de doblers suficients per mantenir-te o bé demostrar que tens una feina; en aquest darrer cas, hauràs de presentar el contracte i una adreça on se’t pugui localitzar.

Per a més informació, pots consultar en la pàgina web del Ministeri de l’Interior, els apartats referents a passaport i sortides a l’estranger i en la pàgina del Ministeri d’Afers Exteriors l’apartat de visats. O també cridant al telèfon gratuït del Ministeri d’Interior: 900 150 000.

COBERTURA MÈDICA

En el marc de la Seguretat Social, hi ha un seguit de països que tenen conveni subscrit i, per tant, amb un tràmit senzill hom pot acollir-se a la sanitat pública d’aquests països en el cas de requerir atenció mèdica en un viatge:

 • La targeta sanitària europea t’ofereix cobertura sanitària tant en cas de malaltia com d’accident. El tramiten a  les oficines de la Seguretat Social. Només s’ha de presentar la targeta sanitària. Té una validesa d’un any per als treballadors o els seus familiars i de quatre anys per als pensionistes. Aquesta targeta té validesa als països de la Unió Europea, l’espai econòmic europeu i Suïssa.
 • També s’han establert convenis bilaterals amb diversos països fora de l’àmbit de la Unió Europea per accedir a les prestacions de la sanitat pública.

Si transcorregut aquest període encara ets en algun país comunitari o en un país amb conveni sanitari amb Espanya, però sense treballar, és convenient que contractis una assegurança privada que et cobreixi en cas de malaltia. Hi ha empreses que et fan assegurances de viatge.