Concedeix part del teu temps de manera altruista a favor de la societat

Una de les activitats més gratificants de la vida és fer una feina o prestar un servei de manera totalment voluntària sense contraprestació econòmica. Aquí trobaràs tota la informació per participar en alguns voluntariats.

Voluntariat: acció lliure i altruista per la qual una persona realitza una prestació o un servei a favor de la societat sense contraprestació econòmica, en el marc d’una entitat de voluntariat. Pot consistir en accions concretes puntuals i/o en una activitat de continuïtat en el temps, però sense la necessitat de formar part en accions a llarg termini.

Les entitats amb qui es realitza el voluntariat han de proporcionar la formació necessària, tant bàsica com específica, per al correcte desenvolupament de les seves activitats, i han de facilitar la participació de les persones voluntàries en l’elaboració, el disseny, l’execució i l’avaluació dels programes en què intervinguin i, en la mesura que ho permeti la normativa d’aplicació, en els processos de gestió i presa de decisions.

La descripció de les tasques, l’horari, les responsabilitats i els compromisos adquirits han de figurar en l’acord d’incorporació, que signaran ambdues parts.

L’entitat ha de facilitar una acreditació que habiliti i identifiqui la persona voluntària per a desenvolupar la seva activitat i han de garantir l’expedició d’un certificat en què indiquen la durada i les activitats efectuades als programes en els quals s’ha participat.

Qualsevol persona pot adreçar-se directament a l’ONG, associació o administració a la qual vol fer el voluntariat  o contactar-hi amb entitats intermediàries.

Entitats intermediàries

Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears – PLAVIB organització sense ànim de lucre d’àmbit autonòmic.

+ INFORMACIÓ

Casal d’Entitats Isabel Rosselló i Girart; c. de Felip II, 17, 3r pis, Palma. Telèfon gratuït, 900 102 979.
Cercador de voluntariat PLAVIB

Plataforma del Voluntariat d’Espanya. Amb l’aplicació Voluncloud ajuda a connectar directament persones voluntàries i demandants d’ajuda o de serveis de voluntariat. És necessari registrar-s’hi. Permet consultar ofertes i rebre propostes.

Cos Europeu de Solidaritat. Iniciativa de la Unió Europea amb l’objectiu de crear oportunitats perquè joves de 18 a 30 anys realitzin voluntariat o col·laborin en projectes als seus propis països o a l’estranger.
Els projectes podran tenir una durada compresa entre dos mesos i un any; en general, es desenvolupen dins dels estats membres de la Unió Europea.

+ INFORMACIÓ

Àrea d’Europa del Servei de Joventut del Govern Balear. Velòdrom de les Illes Balears c. de l’Uruguai s/n 1er pis. Tel. 971 17 89 17.

Voluntariat UIB

Portal del Voluntariat. Obert a la participació de la comunitat universitària i d’exmembres. Cal registrar-s’hi com a usuari/usuària per a conèixer les demandes de voluntariat de les entitats i poder participar-hi.

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. Adreçada a la comunitat universitària.


+ informació
: Telèfon, 971 25 97 18; Campus de la UIB, edifici Cas Jai, Ctra. de Valldemossa km 7,5.

Voluntariat lingüístic. Adreçat tant a estudiants universitaris internacionals com locals. És necessari inscriure-s’hi.

Voluntariat a serveis/administracions públiques

Voluntariat de Protecció Civil de les Illes Balears. Consisteix a col·laborar de forma regular amb les diferents administracions de les Balears en tasques de salvament de persones i béns afectats per sinistres o calamitats públiques, així com en la seva prevenció. Requisits: a partir dels 18 anys, i realitzar un curs bàsic de 30 h en horari no lectiu.

El curs de formació bàsica inclou  coneixements bàsics en una emergència principalment en incendis urbans i forestals, investigació  i recerca de persones, i també les relacionades amb seguretat viària i el trànsit. també primers auxilis, temàtiques relatives al codi deontològic i la imatge institucional, nocions bàsiques de catalogació de riscos municipals, tècniques d’afrontament d’estrès en situacions crítiques, etc.

Agrupació de Protecció Civil de Marratxí

Els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de Balears donen suport als diferents organismes de la nostra comunitat en les tasques de prevenció i salvament. Ho fan de manera altruista i desinteressada a través de les diferents agrupacions municipals que existeixen a les Illes Balears. Marratxí té una agrupació de Protecció Civil, amb una seu al Polígon de can Rubiol.

+ Informació 112 Illes Balears Tel. 971 17 77 00

Centre d’Emergències (112): C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret) – 07141 Es Pont d’Inca (Marratxí)

Telèfon 871114274 – Fax 971422034

Visita la web 112

Voluntariat per la Infància Adreçat a persones majors d’edat amb certificat d’antecedents penals, entre d’altres requisits. El programa es desenvolupa amb els nins i les nines residents a la Llar d’Infants oferint una activitat concreta grupal o un acompanyament a un infant o grup de germans fora del centre.

+ informació: Direcció Insular de Menors i Família del Consell de Mallorca. Llar del Menor; c. del General Riera, 67, Palma. Tel. 618180106

VOL+ programa de la Plataforma del Voluntariat d’Espanya. Certifica les competències assolides fent voluntariat. Amb aquest segell les persones voluntàries podran enriquir el seu currículum o provar, a l’hora de sol·licitar feina, els coneixements i l’experiència que han adquirit en exercir la tasca solidària.

Certifica+ “segell de qualitat” impulsat per la Plataforma del Voluntariat d’Espanya  que es basa en la formació per competències i s’aplica a les accions formatives sobre voluntariat que s’imparteixen dins i fora de la seva xarxa.

Reconoce agrupa en una xarxa nacional les organitzacions que impulsen el reconeixement de les competències i les habilitats obtingudes a través de l’acció voluntària i que milloren l’ocupabilitat. Desenvolupen un sistema en línia d’acreditació no formal de l’acció voluntària. app.reconoce.org

Més informació i legislació:

Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat

Llei del Voluntariat de les Illes Balears (Llei 11/2019, de 8 de març- BOIB núm. 34 de 2019)

Llei del tercer sector d’acció social

Guies PLAVIB: Vull fer voluntariat i Feim Voluntariat

Guia fàcil per entendre la Llei del voluntariat en 5 passes

Un camp de voluntariat és una activitat en la qual un grup de joves, d’entre 15 i 30 anys, de diferents comunitats autònomes o d’altres països, es comprometen voluntàriament i desinteressadament a desenvolupar, durant un període mínim de dues setmanes, un treball de projecció social que reverteixi en benefici de la comunitat en la qual té lloc, que es combina amb activitats complementàries.

Els camps de voluntariat ofereixen la possibilitat de conèixer nous llocs i formes de cultura, a més de compartir experiències i col·laborar amb altres joves de realitats diferents.

Els camps de voluntariat constitueixen un mitjà per fomentar valors com la convivència, la tolerància, la solidaritat, la participació, l’aprenentatge intercultural, etc.

Els projectes que es duen a terme són majoritàriament de rehabilitació de patrimoni històric, mediambientals, culturals/artístics, d’acció comunitària i intervenció social, etc.

Inclouen l’allotjament, la manutenció, el material necessari per dur a terme la tasca i la realització d’activitats complementàries col·lectives de caràcter sociocultural.

No inclouen el transport d’anada i tornada al lloc de realització del projecte ni les despeses que no deriven directament de l’activitat.

Els camps de voluntariat a les Illes Balears es fan a diferents municipis i, a més de joves de les Balears, hi poden participar joves d’altres CA.

Els camps de voluntariat que es desenvolupen a les Illes Balears estan organitzats per l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) i segueixen les següents temàtiques:

CV 16 – 17 anys. El camp de voluntariat va destinat a joves de 16 a 17 anys. L’objectiu és fomentar valors entre els joves participants com puguin ser la convivència, la tolerància, la solidaritat, la participació, l’aprenentatge, etc.

CV Medi Ambient 16 – 17 anys. El camp de voluntariat de Medi Ambient pretén recuperar el nostre patrimoni natural realitzant accions directes de protecció de l’hàbitat natural. L’objectiu és inculcar una sensibilitat i respecte cap a la naturalesa.

CV Arqueologia. El camp de voluntariat d’Arqueologia pretén l’estudi de la nostra història a partir de la recuperació i posterior anàlisi de les restes materials que ens ha deixat. L’objectiu és il·lusionar als joves participants a conèixer la nostra història a través de les restes arqueològiques i a respectar i tenir cura del patrimoni arqueològic.

CV Intervenció Socioeducativa. El camp de voluntariat d’Intervenció Socioeducativa realitzarà intervencions de component socioeducatiu i que promoguin el recolzament a persones i col·lectius amb necessitats especials. L’objectiu és establir lligams amb la comunitat i millorar l’entorn immediat.

CV Rehabilitació i recuperació del patrimoni arquitectònic. El camp de voluntariat de Rehabilitació i recuperació del patrimoni arquitectònic realitzarà accions de rehabilitació i recuperació de llocs emblemàtics del nostre patrimoni i d’interès per a la Comunitat per tal de donar passos efectius per a salvaguardar la nostra cultura arquitectònica i paisatgística. L’objectiu és motivar l’interès de les persones joves per conservar la nostra riquesa artística i el contacte directe amb la història del nostre poble.

CV Intervenció Sociocultural. El camp de voluntariat d’Intervenció Sociocultural realitzarà intervencions socioculturals a les quals presidirà un respecte als trets característics i maneres pròpies de ser i expressar-se de cada comunitat i que fomentin el contacte dels joves participants amb la gent del municipi, barri, etc, on participin per establir lligams amb la comunitat i millorar l’entorn immediat.

CV Intervenció social a través d’accions artístiques. El camp de voluntariat d’Intervenció social a través d’accions artístiques realitzarà intervencions socials a través d’intervencions artístiques i que promoguin la cultura de les nostres Illes. L’objectiu és promoure la creativitat entre els joves i la cultura de les nostres Illes.

CV Sensibilització i promoció de valors igualitaris. El camp de voluntariat Sensibilització i promoció de valors igualitaris desenvoluparà accions que promouen l’educació no sexista a través d’accions de lleure educatiu. L’objectiu és promoure la igualtat entre els gèneres i una societat més justa i equitativa.

Els camps de voluntariat nacionals són aquells en què poden participar joves de les Balears i d’altres CA. Es duen a terme a qualsevol altra CA.

Els camps de voluntariat internacionals són aquells en què participen voluntaris de diferents països. Es poden dur a terme a les diferents CA o a altres països. L’idioma vehicular és l’anglès.

+ INFO